home: / arkiv / 2001 / August / Karina og Lars /
1 - 2
2001_08_21-16_04_39.jpg - 2001:08:21 14:04:39 2001_08_21-16_05_08.jpg - 2001:08:21 14:05:08
Karina og Lars hjemme hos mig i Ådalshaven 43 før flytning..